;

Lưu ý cần quan tâm về thủ tục mua bán nhà đất 2021

Bài viết sẽ đề cập đến những lưu ý cần quan tâm về thủ tục mua bán nhà đất theo đúng luật hiện hành 2021 để giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra.

Thủ tục mua bán nhà đất

Thủ tục mua bán nhà đất

Với các giao dịch thì thủ tục mua bán nhà đất là vấn đề khá quan trọng được nhiều khách hàng đầu tư khá quan tâm.

Các văn bản quy định về mua bán nhà đất

Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Việc mua bán nhà đất hiện nay được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật sau đây:

– Luật đất đai 2013;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

– Thông tư 29/2014/TT-BTNMT;

– Các văn bản có liên quan khác.

Điều kiện thực hiện thủ tục mua bán nhà đất

Để có thể thực hiện mua bán nhà đất thì cần đảm bảo các điều kiện như:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

– Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

– Các điều kiện pháp luật có quy định khác;

Trình tự thủ tục mua bán nhà đất

trình tự thủ tục mua bán nhà đất

Bước 1: Bên mua và bên bán ký hợp đồng mua bán tại cơ quan công chứng

Chuẩn bị hồ sơ mua bán nhà đất gồm có:

– Giấy chứng nhận chủ quyền đối với nhà đất và các giấy tờ khác có liên quan;

– Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn của bên mua và bên bán;

Bước 2: Bên mua nộp hồ sơ kê khai đóng lệ phí trước bạ tại Chi cục thuế cấp quận, huyện hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 3: Bên mua hoặc bên bán nộp hồ sơ mua bán tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của UBND cấp quận/huyện. (Trường hợp bán một phần nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở thì phải kèm theo bản vẽ sơ đồ diện tích nhà ở, đất ở có thẩm tra của UBND cấp tỉnh).

Bước 4: Căn cứ vào hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng sẽ kiểm tra, xác định vị trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

Bước 5: Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà ở sẽ gửi thông báo nộp thuế để chủ nhà đi nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế.

Bước 6: Sau khi đã nộp thuế, chủ nhà nộp biên lai thu thuế, lệ phí trước bạ cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Nội dung hợp đồng mua bán nhà đất:

Trong nội dung hợp đồng mua bá nhà đất phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau:

– Tên và địa chỉ của các bên;

– Mô tả đặc điểm của nhà ở;

– Giá và phương thức thanh toán nếu trong hợp đồng có thỏa thuận về giá;

– Thời gian giao nhận nhà ở;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên;

– Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng;

– Cam kết của các bên;

– Các thỏa thuận khác;

– Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng; chữ ký của các bên.

Trên đây là các thông tin cơ bản, cần biết về thủ tục mua bán nhà đất mà chúng tôi thấy được. Hy vọng thông tin này giúp ích cho bạn.

Nguồn: condohotelhalong.vn