;

Vịnh biển đẹp nhất nước ta được UNESCO công nhận