;

ưu đãi trong chính sách bán hàng Grand Bay Hạ Long