;

Thông tin bảng hàng tòa S2 dự án Sapphire Hạ Long