;

lợi thế của Vị trí dự án The Sapphire Residence