;

Lệ phí trước bạ nhà đất là gì? Cách tính thế nào cho đúng?

Lệ phí trước bạ nhà đất là gì? Khái niệm lệ phí trước bạ xuất hiện nhiều trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ khái niệm này.

Lệ phí trước bạ nhà đất là gì?

Lệ phí trước bạ không phải một loại thuế. Nó là loại tiền mà chủ nắm giữ gia tài phải nộp khi ĐK quyền nắm giữ. Cơ quan thu, sử dụng khoản phí này cũng có trách nhiệm thống kê, giải trình lên các cấp cao hơn.

Lệ phí trước bạ là gì ? Khái niệm và những quy định pháp luật

Theo nguyên tắc chung, khách hàng gia tài sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả thuế trước bạ. trong một số trường hợp cá biệt, điều này rất có khả năng thay đổi. không chỉ có thế, trong luật cũng quy định 1 số ngoại lệ không phải chịu phí trước bạ.

Những trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ là gì?

Theo Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, có 18 trường hợp nhà, đất không phải đặt khai và nộp lệ phí trước bạ, ví dụ như:

– Nhà, đất là Trụ sở của cơ quan thay mặt đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống phối hợp quốc và chung cư của người đứng đầu cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan thay mặt đại diện của tổ chức thế giới thuộc hệ thống phối hợp quốc tại Việt Nam.

– Đất được Chính phủ giao hoặc cho thuê để sử dụng vào mục tiêu công cộng; thăm dò, khai phá khoáng sản, nghiên cứu và điều tra khoa học hoặc góp vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng…

Tổng hợp 31 trường hợp được miễn lệ phí trước bạ năm 2021

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất năm 2021

Trường hợp 1: Khi chuyển nhượng mà tiền trong hợp đồng cao hơn giá nhà, đất của UBND cấp tỉnh quy định

Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổibổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP, trường hợp giá nhà, đất tại  chuyển nhượng cao hơn giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại  chuyển nhượng.

Lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng nhà, đất trong trường hợp này được xác định như sau:

Lệ phí trước bạ

=

0.5%

x

Giá chuyển nhượng

Trường hợp 2: Giá chuyển nhượng thấp hơn hoặc bằng giá nhà, đất của UBND cấp tỉnh quy định hoặc khi tặng cho, thừa kế nhà đất hoặc khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu

Theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). Tuy nhà và đất đều có mức thu là 0.5% nhưng giá tính lệ phí trước bạ của nhà và đất trong trường hợp này là khác nhau, cụ thể:

* Mức nộp lệ phí với đất

Lệ phí trước bạ = 0.5% x diện tích x Giá 01 m2 tại Bảng giá đất nền

Lưu ý: Trường hợp đất thuê của nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời gian ấn hạn của loại đất quy chế tại Bảng tỷ giá của đất nền do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành thì tỷ giá của đất nền của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

giá đất nền của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ = tỷ giá của đất nền tại Bảng giá đất nền x thời hạn thuê đất
70 năm

* Mức nộp lệ phí đối với nhà ở:

Theo điểm b khoản 2 Điều 3 thông tư 301/2016/TT-BTC, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà được xác lập như sau:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x ( diện tích x Giá 01 m2 x tỷ suất % chất lượng còn lại)

Trong đó:

– Giá tính lệ phí trước bạ riêng với nhà là giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành theo quy chế của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Riêng:

+ Giá tính lệ phí trước bạ riêng với nhà thuộc nắm giữ nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc nắm giữ nhà nước là giá bán thực tiễn ghi trên hóa đơn bán nhà đất theo quyết định của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh.

+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức bán đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, bán đấu giá là giá trúng bán đấu giá trong thực tiễn ghi trên hóa đơn bán hàng.

– Giá 01 m2 nhà là giá trong thực tiễn xây dựng “mới” 01 m2 sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ban hành.

– tỷ suất (%) chất lượng còn sót lại do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về lệ phí trước bạ. Nó giúp mọi người hiểu lệ phí trước bạ nhà đất là gì. Đồng thời, biết cách tính để nộp phí theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: https://condohotelhalong.vn/