CONDOTEL HẠ LONG BAY VIEW

Căn hộ condotel
Diện tích (m2)
Giá bán (tỷ VND)